Patanjalyogsutram of Maharshi Patanjali Pranit (Patanjali Yogsutra ke adharbhoot Tattav) Yog Vishyak Vibhin Sansthayo, Vishvidyalo ke Pathyakarmo me Nirdharit Patanjal Yog Sutro ke Sandarbh Sahit Vyakhya, Yog ki Pratiyogi Parikshayo NET, PhD, QCI, Prayog

  • Title : Patanjalyogsutram of Maharshi Patanjali Pranit (Patanjali Yogsutra ke adharbhoot Tattav) Yog Vishyak Vibhin Sansthayo, Vishvidyalo ke Pathyakarmo me Nirdharit Patanjal Yog Sutro ke Sandarbh Sahit Vyakhya, Yog ki Pratiyogi Parikshayo NET, PhD, QCI, Prayog
  • Author : Dr Indrani Trivedi
  • ISBN 13 : 9789389665765
  • Year : 2021
  • Language : Sanskrit and Hindi
  • Binding : Softcover
  • MRP : Rs 280
  • Selling Price : Rs 252
  • Discount : 10%
Add to Cart

Description