Kalidasasya-Natakeshu Samajik-Vyavsthaya Samikshan…
Dr Raj Kumari
Rs 495
Rs 550
10% off
The Manameyodaya (Sanskrit)
Mahamahopadhyaya T Ganapati Sh…
Rs 348
Rs 395
12% off
Daivam (Along with the Commentary Purusakara) Sans…
Mahamahopadhyaya T Ganapati Sh…
Rs 436
Rs 495
12% off
Sahitya-Darpan (Sanskrit)
Edited by Prof Koshalendra Pan…
Rs 2096
Rs 2495
16% off
Abhinava Gupta Kavyasangraha (Sanskrit)
Edited by Radhavallabh Tripath…
Rs 415
Rs 415
0% off
A History of Mushikavamsa
N P Unni
Rs 704
Rs 800
12% off
Panchsidhantika (Hindi)
Varahmihir Translated from the…
Rs 225
Rs 250
10% off
Vaiyakaranasiddhantabhusanam: The Vaiyakaranasiddh…
Edited by K V Ramakrishnamacha…
Rs 1400
Rs 1400
0% off
Madhuravijayam, or Virakamparacarita of Gangadevi
Sujatha Reddy
Rs 442
Rs 520
15% off
Varadambikaparinaya Campu of Tirumalamba
Sujatha Reddy
Rs 672
Rs 800
16% off
Bharatiya Darshnik Chintan (Pratham Khand) Hindi
Vijayshri
Rs 680
Rs 800
15% off
Nandi-Bharatvakyamallika Sankshipt Katha Sar Samhi…
Dr Katmalli Leena Chandra
Rs 348
Rs 400
13% off