Srividyacharan-Chandrika (Sanskrit & Hindi)
Pt. Damodar Dutt Mishra 'Praso…
Rs 175
Rs 175
0% off
Hindu Tantric and Sakta Literature (A History of I…
Teun Goudriaan and Sanjukta Gu…
Rs 1407
Rs 1695
17% off
Shrikalitantram (Sanskrit Text with Hindi Commenta…
Ajay Kumar Uttam
Rs 300
Rs 300
0% off
Mandapkunda Sangrah (Vimala hindi vyakhya sahit) (…
Siyaram Shastri
Rs 400
Rs 400
0% off
Brahmastravidya evam Bagalamukhi Sadhana
B P tomi
Rs 748
Rs 850
12% off
Gandharvatantram (Sanskrit text with Hindi Comment…
S N Khandelwal
Rs 700
Rs 700
0% off
Sarvavijayeetantram of Shree Shankar (Sanskrit & H…
S N Khandelwal
Rs 110
Rs 110
0% off
Kamakhyatantram (With Vamachar, Kulachar, Mahatmya…
Ajay Kumar Uttam
Rs 350
Rs 350
0% off
Sarvollasatantram with Padma Hindi Commentary
Ajay Kumar Uttam
Rs 350
Rs 350
0% off
Shri Durgamantrarajkalpatantram (Sanskrit & Hindi)
Acharya Ajay Kumar Uttam
Rs 350
Rs 350
0% off
Tantrabhidhanam (Sanskrit text with Swarnaprabha H…
Ajay Kumar Uttam
Rs 300
Rs 300
0% off